... abyste mohli klidně spát

Bezpečnost a EU

Oborové informační místo (OIM)

V rámci projektu Informační místa pro podnikatele (InMP), který vznikl při Hospodářské komoře, je zřízeno mimo jiné OIM "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, komerční bezpečnost". Za obor komerční bezpečnosti jsou v tomto OIM zastoupeny živnosti: podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, provozování střelnic, výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.

Oborová informační místa mají za úkol poskytovat podnikatelům bezplatně informace v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Podnikatelé se mohou obracet přímo na vytvořená OIM, nebo na regionální informační místa (RIM), která jsou na okresních nebo krajských hospodářských komorách. Kontakty jsou uvedeny na www.komora.cz.

 

Nestátní (privátní) bezpečnostní služby v EU

Z poznatků získaných analýzami postavení podniků privátní bezpečnosti působících na všech kontinentech, snad jen s vyjímkou Antarktidy, se dá objektivně usoudit, že dynamický rozvoj SBS se stal velmi významným ukazatelem zdravé tržní ekonomiky a rozvoje nebo postupného prosazování demokratického uspořádání věcí veřejných.

Z těchto názorů však vyplývá i další poznatek - činnost subjektů privátní bezpečnosti má řadu specifik oproti běžným podnikatelským činnostem, a proto vyžaduje určitou náročnost jak ze stary vlastníků a provozovatelů, tak i ze strany veřejných, státních orgánů. Ukazuje se, že dobré ošetření specifickými právními normami není na závadu rozvoje této formy podnikání, naopak je velmi dobrým podnětem k prosazení kvality jejich činností, a tak i zaujetí lepšího místa v podvědomí občanské společnosti.

Zejména v zemích Evropské unie se plně prosadil názor, že kvalitní právní úprava činnosti SBS je účinnou zábranou před takovými podnikavci, kteří do náročného podnikatelského prostředí na úseku komerční bezpečnosti vstupují bez ohledu na vládou stanovené podmínky, podnikají bez státního souhlasu.

Kvalitní právní úprava činnosti SBS napomáhá dynamice kvantity, ale i kvality privátních bezpečnostních služeb bezvýhradným požadavkem stejných nároků na provozování tzv. vlastní ochrany, jaké jsou vyžadovány od subjektů privátních bezpečnostních služeb. To pochopitelně v konečném důsledku vede v řadě případů k omezování vlastní ochrany a k rozvoji příležitostí pro subjekty bezpečnostního podnikání (VB, Nizozemsko, Španělsko a další).

Postupně se také ve vědomí jak podnikatelských špiček, tak i relevantních představitelů států začíná prosazovat správné chápání role jednotných, stavovských, nadfiremních organizací - komor, nejlépe s obligatorním členstvím, které zřejmě jediné mohou skutečně efektivně přispět k rychlému prosazování kvality a dodržování profesionálních kodexů etiky.

Evropská konfederace bezpečnostních služeb, která v podstatě realizuje obecné požadavky Evropské unie do činnosti nestátních bezpečnostních služeb, jednoznačně proklamuje závěry, že pro dosažení úrovně kvality služeb a profesionality sektoru soukromých bezpečnostních služeb je nutný licenční a akreditační systém pro vstup jak podniků, tak zaměstnanců tohoto sektoru.

Všechny společnosti bezpečnostního sektoru by podle těchto závěrů měly mít licenci. Tyto licence musí být udělovány v souladu s evropským právem nezávisle, na základě čestného a otevřeného řizení jednotně uplatňovaného pro všechny podniky nezávisle na jejich velikosti.

Rychlý rozvoj trhů a jednotná měna vedou k rychlé internacionalizaci k poskytování služeb v oblasti privátní bezpečnosti. Pro organizace Evropské konfederace bezpečnostních služeb, ale např. také i odborářská centrála UNI- Evropa, podporují proces harmonizace jednotlivých národních legislativ a vypracování evropských norem, které budou zaručovat vysokou kvalitu služeb a zároveň chránit před nekalou konkurencí. Jak z přehledů porovnávajících stav klíčového zákonodárství spolu s rámcovou charakteristikou podmínek provozování SBS, požadavků na subjekty SBS před započetím jejich podnikatelské činnosti, tak i kritérií omezujících vlastníky a zaměstnance na manažerských i výkonných postech, logicky vyplývá fakt, že jak Evropská konfederace bezpečnostních služeb, tak i odborná veřejnost evropských zemí musí počítat s výraznými odlišnostmi a národními odlišnostmi shora uvedených problematik.


Článek je vyňat z časopisu SECURITY MAGAZÍN - červenec/srpen 2003

 

Česky English Deutsch

Projekt "Efektivní komunikace"

Informace o projektu

 SOBES s.r.o.

 Velkomeziříčská 47
 Třebíč 674 01

 Tel: 568 848 558

 DISPEČINK NON-STOP

 Tel: 568 840 554
 Mobil: 608 665 666

 

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny


http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

357837

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.
Sobes s.r.o. Třebíč - bezpečnostní služba, montáže, zabezpečení, ostraha